Περιγραφή

Σύστημα Uniform Panorama Design για ευάερη και διαφανή αρχιτεκτονική με μεγιστοποίηση της άνεσης

Μέγιστη ευελιξία: Με βελτιστοποιημένα στοιχεία, το Συρόμενο Σύστημα Schüco ASS 77 PD.HI με υψηλή θερμομόνωση επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο Schüco Panorama Design που είναι ιδανικό για κατοικίες πολυτελείας και μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

Η γωνία ανοίγματος 90° μπορεί να σχεδιαστεί είτε με δύο ακόμη κινητά φύλλα, είτε με δύο σταθερά. Μια νέα, επίπεδη εξωτερική κάσα με ύψος 90 mm προσφέρει επιπλέον επιλογές εφαρμογής για το συρόμενο σύστημα, π.χ. σε ανακαινίσεις.

Η βελτιστοποιημένη προσθήκη ατμοφράκτη και η νέα διάταξη ρύθμισης εξασφαλίζουν προσαρμοσμένες λύσεις τοποθέτησης σε επεκτάσεις κτιρίων και προσθήκες στην υπάρχουσα δομική κατασκευή.

Πλεονεκτήματα

  • Νέα έγγραφα μελέτης για αρχιτέκτονες και κατασκευαστές μεταλλικών κατασκευών βελτιστοποιούν τη μελέτη όσον αφορά το προϊόν
  • Τοποθέτηση της εξωτερικής κάσας σε υπάρχοντα κτίρια με περιορισμένο ύψος κατασκευής δαπέδου
  • Υποστηριζόμενος από λογισμικό υπολογισμός ασύμμετρων μονάδων και δομοστοιχειωτών λύσεων