Περιγραφή

Ιδιαίτερα ευέλικτο σύστημα πόρτας για κάθε απαίτηση πελάτη, με βασικό βάθος πυρήνα 75 mm

Υψηλή αποτελεσματικότητα με εξαιρετικά χαρακτηριστικά απόδοσης: Το σύστημα θυρών Schüco ADS 75 SimplySmart συνδυάζει εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες με υψηλή σταθερότητα και αποτελεσματική κατασκευή σε ένα και μοναδικό σύστημα. Ένα έξυπνο νέο χαρακτηριστικό είναι η ικανότητα κλιμάκωσης του συστήματος στο πλαίσιο ενός βασικού βάθους με τη χρήση πρόσθετων στοιχείων, όπως ενός κεντρικού παρεμβύσματος, για την κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων πελατών με εξατομικευμένο τρόπο.

Στη βασική έκδοση με βασικό βάθος 75 mm, το σύστημα Schüco ADS 75 BL (Basic Line) SimplySmart είναι το άμεσο αντίστοιχο του συστήματος Schüco ADS 75 HD.HI. Χάρη στη διατομή 5 θαλάμων με διπλό επίπεδο μόνωσης, δεν απαιτείται επιπρόσθετη χρήση διατομών θερμοδιακοπής με πλήρωση αφρού ή μόνωση υάλωσης στο μπινί. Με αυτόν τον σχεδιασμό μπορούν να επιτευχθούν τιμές Uf τόσο χαμηλές που φτάνουν το 1,9 W/(m²K). Η πρωτοποριακή κατασκευή διατομής 5 θαλάμων επιτρέπει επίσης τη σημαντική βελτίωση των κατασκευαστικών τιμών: Μια ευέλικτη υβριδική σύνδεση στο φύλλο της πόρτας με διαιρούμενη σύνδεση στην εξωτερική διατομή και σταθερή σύνδεση ανάμεσα στους θαλάμους της εσωτερικής διατομής εξασφαλίζει την υψηλή σταθερότητα της συσκευής με παράλληλη ελαχιστοποίηση του διμεταλλικού φαινομένου.

Με την ενσωμάτωση του κεντρικού παρεμβύσματος και της μόνωσης της υάλωσης στο μπινί, που είναι και τα δύο στάνταρ στοιχεία του συστήματος, το σύστημα θυρών Schüco ADS 75 SimplySmart επιτυγχάνει τιμές Uf μόλις 1,6 W/(m²K). Το κεντρικό παρέμβυσμα επιτρέπει την επίτευξη και άλλων χαρακτηριστικών υψηλής απόδοσης, όπως είναι η τιμή υδατοστεγανότητας 750 Pa.

Η δυνατότητα κλιμάκωσης στο πλαίσιο του συστήματος θυρών σημαίνει ότι το Schüco ADS 75 BL SimplySmart και το Schüco ADS 75 SimplySmart μπορούν να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές μεμονωμένων πελατών. Το πεδίο εφαρμογής εκτείνεται από κτίρια μεγάλης κυκλοφορίας με σύνδεση στο σύστημα ασφαλείας του κτιρίου μέχρι κατοικίες με μεγάλες απαιτήσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, σχεδιασμού και λειτουργικότητας.

Πλεονεκτήματα

  • Μεντεσές-βαρελάκι για ύψη φύλλου έως 3000 mm με μέγιστο βάρος φύλλου 200 kg
  • Σύστημα κεντρικού παρεμβύσματος για ευέλικτη χρήση: Δυνατότητα κλιμάκωσης στο πλαίσιο ενός βασικού βάθους για την αύξηση της στεγανότητας και των τιμών Uf
  • Εξαιρετική θερμομόνωση: Schüco ADS 75 BL SimplySmart με τιμές Uf μόλις 1,9 W/(m²K), Schüco ADS 75 SimplySmart με τιμές Uf στο 1,6 W/(m²K)
  • Εξαιρετικά χαρακτηριστικά απόδοσης με στεγανότητα έως 750 Pa
  • Οι μηχανικές δοκιμές αντοχής για έως και 1 εκατομμύριο κύκλους εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλη αντοχή στο φορτίο